Je NLP o manipulaci?

Čím častěji se pohybuji na trhu a v kruzích manažerů, tím častěji slýchávám, že nástroje a techniky NLP  jsou určeny k ovlivňování ostatních. Chtěl bych vyjasnit jednu věc, která je z mého pohledu nejdůležitější: NLP (neuro-lingvistické programování) je především nástroj na změnu sebe sama. Jak my s oblibou říkáme: „Najdi verzi JÁ 2.0“. Je to nástroj k pochopení toho, jak fungujeme my sami, jak my sami dosahujeme výsledků a jak jsme úspěšní. Není to o využívání NLP k práci s ostatními, což se mnozí domnívají. NLP je práce se sebou samým.

NLP je komunikační model, který zkoumá vztah mezi komunikací, způsobem přemýšlení a chováním. Název přímo popisuje to, čím se tento program zabývá: jak změna komunikace (lingvistické) může ovlivnit myšlení (neuro), což má za následek změnu chování (programování).

NLP se využívá hlavně ve 3 oblastech života: zabývá se dosažením cílů – pracuje s tím, aby si člověk dokázal přesně definovat cíl. Když totiž vím, jak cíl vypadá, můžu zjišťovat, jaké zvyky a návyky bych měl změnit tak, aby mi posloužily. Druhou oblastí je tedy změna chování, které mi neslouží, třetí oblastí je komunikace. Tím nemyslím jen oblast komunikace mezi lidmi, ale komunikaci vůči sobě samotnému. Tím, jak mluvím sám k sobě, tím se ovlivňuji. Tyto komunikační vzorce jsou součástí NLP Practitioner a člověk si díky nim rychle uvědomí, jak na sebe mluví, jak se tím sám ovlivňuje a jaké to má dopady na jeho vlastní život.

Pokud si udělám takový svůj domácí úkol a rozpoznám své vlastní modely chování, rozpoznám tak jaké zvyky a návyky mi slouží a jaké mi neslouží k vlastnímu užitku. Pomocí nástrojů NLP je dokážu pomalu spravit, neboli posunu je do té roviny, kdy mi začnou sloužit. Teprve poté bych se měl zamyslet nad tím, jak můžu pracovat s ostaními lidmi, a k tomu se využívá úplně jiný nástroj. Tomuto nástroji se říká koučink.

[ezcol_1third]bigstock-Nlp-Logo-Brain-With-Door-Open-96153179[/ezcol_1third]

[ezcol_2third_end]

Ano, pokud jsem člověk , který má zameteno před svým vlastním prahem, pak můžu uvažovat o tom, zda je možné, abych inspiroval ostatní. K této inspiraci můžu využívat koučink, ale koučink je proces a tedy jiný systém než NLP. Pokud jsem zkušený kouč, pak mohu využívat nástroje NLP k tomu, abych  pomáhal ostatním. Můžu se inspirovat v NLP nicméně NLP není o ovlivňování a tlačení ostatních k určitému chování. Spousta lidí takto NLP chápe a využívá, což je velké neštěstí. Řekl bych, že právě proto se slovo NLP v mnoha kruzích stává pomalu „sprostým slovem“.

[/ezcol_2third_end]

Pokud bychom se bavili o tom, jak využívat NLP směrem k ostaním lidem, tak NLP se tímto tématem zabývá pouze v jediné oblasti, jde o využití modelování či zjištování strategií jednotlivých lidí, kteří jsou v nečem opravdu výjimeční. Od těchto lidí bychom si měli vzít jejich úspěšné strategie a možná bychom  měli vytvořit nějaký tréninkový program na základě toho, co nám předají.

Pokud bychom se podívali detailně do struktury NLP Master, tak zjistíme, že velmi klade důraz na způsob, jak pracovat se sebou samým a až poté s ostatními.

Můj základní vzkaz zní: NLP je o tom, abychom dokázali změnit sebe sama a ne abychom začali manipulovat ostatní. Pokud toto dokážeme, tak dopad bude daleko větší, než si vůbec dokážeme představit. Pokud chceme pracovat s ostatními, nechť používáme koučinkové procesy a nějaké další nástroje, které na to navazují. Příkladem může být PCM, které pracuje s otázkou: „Kdo jsem?“ To je model, který by měli využívat lidé, kteří již znají smysl a práci s koučinkem a vědí, jakým způsobem to funguje.

Pokud za mnou přijdou lidé a říkají mi: „Chtěl bych se stát koučem a mít vliv na ostatní lidi jako máš ty.“, tak jim jednoznačně doporučím tuto cestu: začněte s NLP, revizí u sebe doma a pokud se vám toto povede, dokážete najít mikrostrategie, které vám nyní neslouží a budete je umět nahradit tak, aby vám sloužily. Začnete chápat, jací jste, jak fungujete a začnete uvažovat o tom, jak chcete, aby to fungovalo. Začnete přemýšlet o nevědomé mysli. Poté má smysl udělat si např. TASC či jiný koučinkový program a naučit se procesy pro práci s ostatními. Pokud zvládnete základy koučinku, projdete dalšími koučovacími metodami, teprve poté má smysl se porozhlédnout dál. Pro již zkušené kouče poté doporučuji PCM, protože ti co znají systém logických úrovní, tak pro ně je PCM úžasný nástroj, jak pracovat v oblasti identity. Pokud si dokážete odpovědět na otázku „Kdo jsem?“ a pokud máte koučinkovou praxi, tak budete schopni svým vlastním klientům dát do ruky popis a hodnocení toho, jací jsou. To velmi zefektivní celý proces koučování.

Jak tedy postupovat ve směru koučování a vlastního rozvoje? Jednoznačně doporučuji cestu: NLP, TASC, PCM. Pokud totiž někdo absolvuje tuto trojici školení, tak jsem si jistý, že kvalita jeho práce bude opravdu výborná. Když se mě lidé ptají, koho bych doporučil jako kouče, tak určitě doporučím někoho, kdo absolvoval tato 3 školení.

Ing. Jan Roule

NLP Practitioner kouč  Erickson College