Dovednost ovlivňovat

Ať se nám to líbí nebo ne, v každé komunikaci dochází k ovlivňování. Někdy vědomě a častěji nevědomě. Bez ohledu jestli se jedná o vědomý nebo nevědomý vliv, neseme velkou část odpovědnosti za výsledek komunikace. Minimálně stejně jako osoba, se kterou mluvíme…

Pokud chceme zvýšit pravděpodobnost úspěchu, je užitečné pochopit mechanismy ovlivňování a rozvíjet dovednosti vlivné komunikace.

Úvod do dovedností ovlivňování a NLP

Pokud jste manažer, je na vás motivovat svůj tým a dělat svou práci nejlepším možným způsobem. Pokud jste učitel, vašim úkolem je podpořit žáky učit se a dělat své domácí úkoly. Pokud jste rodičem, vaše povinnost je působit na své děti, aby některé věci nedělali, stejně jako motivovat je k dělání jiných věcí.

Trénink zahrnuje následující témata:
 • Komunikační model NLP
 • Interpretace – kořen všech nedorozumění
 • Vyrovnání se stížnostmi v prodejních situacích
 • Překonávání stížností v prodejní situaci
 • Překonání složitějších situací
 • Použití negativních konstrukcí s cílem posílit vliv
 • Přesměrování pozornosti
 • Vedení konverzace k požadovaném výsledku
Toto školení vám umožní:
 • Lépe pochopit reakce partnerů,
 • Překonat námitky v různých situacích
 • Naučit se, jak se vyhnout pastem v konverzaci a interpretaci

Poznámka: Workshop “Dovedností ovlivňování a NLP” je součástí tréninku, který se vztahuje k překonání námitek a stížností v komunikaci. Workshop trvá 3 hodiny.