Historie NLP: 4 vlny vývoje NLP

Původní myšlenkou NLP je modelování vycházející ze zkušeností úspěšných psychoterapeutů. S modelováním Fritze Perlse (Gestalt terapie), Virginie Satirové (Systemická rodinná terapie) a Miltona Ericksona (hypnoterapie) začali Richard Bendler a John Grinder. Nicméně už Abraham Maslow měl tuto myšlenku v roce 1943, kdy studoval sebeaktualizaci a modeloval kolem 60 seberealizovaných lidí. Myšlenka modelování lidí byla přirozeným důsledkem jeho známé “hierarchie potřeb” a 5 kroků lidského rozvoje. V roce 1961 stál tento přístup, který se zaměřuje na lidský potenciál, u zrodu sdružení pro humanistickou  psychologii (AHP), třetí síly v oblasti psychologie, která překonává pesimistické názory psychoanalýzy a behaviorismu.

Jak nastal NLP?

NLP byl vytvořen jako výsledek zkoumání prací velkých psychoterapeutů 20.století (Virginie Satirová, Milton Erickson, Fritz Perls). Zakladatelé NLP jsou Richard Bendler a John Grinder. Na začátku se zakladatelé NLP zajímali o dvě věci:

  1. Co je to, co dělá tyto psychoterapeuty zvláštními?
  2. Jak i ostatní udělat zvláštními?

Začali se zkoumáním komunikačních vzorů, postojů a specifických způsobů přemýšlení, typickým pro všechny 3 psychoterapeuty. Jako výsledek této práce, Richard a John získali sadu přesvědčení, dovedností a technik, které jmenovali Neuro-lingvistické programování.

NLP se dosud rozvíjelo ve 4 vlnách

1. NLPure, první vlna, původní NLP. Bylo vytvořeno v roce 1972 při práci Richarda Bendlera a Johna Grindera a tím hlavním tématem se stalo “Úspěch a nadšení.” V dalších krocích pak Leslie Cameron-Bendler, Judith a Robert Dilts Delozie dále vyvíjeli metodiku NLP. Antony Robbins vyvinul druh motivačních seminářů pracujicích s velkými skupinami po celém světě.

2. NLPt, druhá vlna, zahrnuje použití NLP v psychoterapii. Ve své zralé formě se Neuro-lingvistická psychoterapie nazývá NLPt. Vlna NLP a psychoterapie začíná v roce 1989 a tím hlavním tématem se stává “Zdraví a radosti ze života”. Touto oblastí se zabýval především Robert Dilts. Evropská asociace pro Neuro-lingvistickou psychoterapii – EANLPt – byla založena v roce 1995.

3. NLPeace, třetí vlna, zahrnuje použití NLP v oblasti spirituality. Začala v roce 1992 s hlavním tématem “Spiritualita a smysl života”, kterou se zabýval Robert Dilts. Této vlně přispěli Richard Bolstad a Konire Andreas. V roce 2014 již byl termín NLPeace oficiálně používán Mezinárodní asociací NLP Institutu (IN-NLP).

4. NLPsy (NLPsych) je čtvrtá vlna, která začíná vědeckým výzkumem NLP. Ve své zralé formě se nazývá Neuro-lingvistická psychologie: NLPsy (NLPsych). Začala v roce 2006 s projektem “Výzkum a uznání” (Research & Recognition Project). V roce 2012 byl pro tuto variantu vytvořen ze strany Mezinárodní asociace NLP institutu (IN-NLP) název NLPsy. Pro NLPsy je potřebný nejvyšší standard kvalifikací. NLPsy Master trenér musí mít akademický titul magistra v oboru psychologie, kvalifikaci v psychoterapii na úrovni Světové rady pro psychoterapii a na úrovni NLP titul Master trenéra NLP s IN-NLP certifikátem. Účinnost tréninku NLPsy se vědecky hodnotí před a po každém tréninku.