Obsah tréninku NLP Master

NLP Master školení trvá osmnáct dnů (130 hodin) a je to vzdělávací  program, který se zaměřuje na rozvoj dovednosti  při práci s jinými lidmi. Podmínkou pro účast v tomto tréninku je dokončený NLP Practitioner trénink. Záměr tohoto tréninku je současné použití několika NLP nástrojů v procesu zdokonalování. Účastníci tréninku budou mít možnost vytvářet a rozvíjet nové NLP techniky, posunout vlastní hranice, jít o krok nad rámcem tréninku  NLP Practitioner. Prostřednictvím systematického přístupu, Vás trénink  vede ke shromáždění a rozvoji dovedností a technik. Znalosti a dovednosti získané v tomto tréninku mohou být použité  na posílení manažerských dovedností a pro osobní rozvoj.

Během tréninku se naučíte, jak rozvíjet svůj vlastní potenciál a potenciál kolegů, a zároveň jak prohloubit a posílit vztah mezi myšlenkami, emocemi a fyziologií. Pokročilé jazykové vzory, které se zpracovávají na tomto tréninku Vám umožňují  rozvíjet komunikaci, motivovat své zaměstnance a mít pozitivní dopad v projevu.

Tento trénink je pro lidi, kteří chtějí zvládnout nejúčinnější nástroje změny a zcela osvobodit svůj tvůrčí potenciál.

7 modulů obsahuje:

11

První modul NLP Master tréninku Vám představí pokročilé  vzory metamodelu. V tréninku zjistíte, jak byl vytvořen metamodel a procvičíte jazykové vzory Fritze Persle. V tomto modulu se budeme bavit i o modelu změny, který vyvinula Virginie Satirová. Posledním tématem prvního modulu je integrace vnitřního týmu, jedna z neúčinnějších NLP technik, která nám pomáhá sladit a integrovat protichůdné role v konkrétních projektech (např.role rodičů může být v rozporu s rolí podnikatelů při odjezdu na dovolenou)

22

Druhý modul NLP Master Vám představí jazykové vzory Miltona Ericksona. Během tohoto modulu se naučíte další formy Miltonova modelu a zlepšíte aplikování vzorů, které jste se naučili během NLP tréninku. Témata  tohoto modulu jsou realizace metafor za účelem ovlivnění a uplatňování  tzv.nested loops. Kromě těchto témat, se v druhém modulu tréninku budete učit NLP techniky- Six Step Reframing, The Swish a Cesta hrdiny.

33

V třetím modulu NLP Master tréninku se budeme zabývat přesvědčením a různými způsoby, aby se přesvědčení  při rozhovoru s někým zpochybnila. Během tohoto modulu se budete učit, jaké souvislosti má přesvědčení s fakty, které ho podporují a jak zpochybnit vztah mezi fakty a přesvědčením.  Techniky, kterými se zabýváme v tomto modulu jsou: The Work a DeKartův system.  Poslední otázka, kterou se zabýváme v tomto modulu je připojení změny chování k hodnotám za účelem dosažení dlouhodobé změny.

44

 

Čtvrtý modul NLP Master tréninku je o modelování. V tomto modulu se naučíte, jak explicitně a implicitně modelovat. NLP modely, jako jsou TOTE, SCORE, NLN a jiný Vám pomůžou úspěšně realizovat svůj projekt modelování.

55

Pokud jde o použití NLP důležité je, že NLP dovednosti podpoříte dalšími psychologickými modely, které Vám umožní lépe pochopit a úspěšněji použít techniky NLP.  Také budete mít možnost dozvědět se o PCM modelu, který se zabývá strukturou osobnosti. Všichni účastnící složí přijímací zkoušku, která jim nabídne jasnou představu osobního profilu. V tréninku se naučíte, jak rozpoznat různé typy osobností a jak tuto znalost využít pro účel modelování nebo vytváření osobní změny. Kromě toho, budete mít možnost pochopit  hloubku a důležitost kategorií Satirové, které se přímo spoléhají na PCM model.

66

Šestý modul našeho tréninku se zabývá Sleight of Mouth jazykovými vzory. Tato souprava jazykových vzorů, kterou vyvinul Robert Diltz je pravděpodobně, s modelem Miltona , nejpokročilejší model konverzačního ovlivňování. Zvládnutí tohoto modelu Vás udělá přesvědčivým komunikátorem, který má v každé situaci odpověď. Oblast působnosti těchto modelů si zvolíte sami. .

77

Poslední modul tréninku se zabývá hodnotami. V tomto modulu se naučíte stanovit hierarchii hodnot a pro každou hodnotu znát kritéria. Tento modul zpracovává osobní, profesionální a hodnoty v rámci organizace. Poslední dvě NLP techniky, které zpracováváme na NLP Master tréninku jsou Integrace dílů a Integrativní NLP Model.