Obsah tréninku NLP Practitioner

Trénink NLP Practitioner je ve Vašem osobním rozvoji jednou z nejdůležitějších fází, protože Vám v rámci 6 modulů nabídne propojení nejúčinnějších NLP nástrojů. Vytvoříte si vlastní osobní zkušenost a naučíte se aplikovat NLP v různých oblastech života.

Trénink se zaměřuje na použití  NLP nástrojů v procesu změny chování , dosažení osobních a profesionálních cílů a zlepšení komunikace. Dovednosti a postupy, které se během školení naučíte Vám pomohou pochopit, co motivuje lidi kolem Vás a jak nejlépe předat sdělení někomu jinému. Vzhledem k tomu, že primárním cílem tréninku je aplikovat NLP nástroje v pracovním  prostředí , jeden z výsledků, které můžete očekávat je i dosažení větší míry shody s obchodními partnery, spolupracovníky a zákazníky.

Trénink NLP Practitioner je nádstavbou k tréninku NLP Communication a včetně NLP Communication trvá celkem 18 dnů, tedy 130 hodin.

Jak je organizován NLP Practitioner?

Trénink NLP Practitioner je rozdělen na 6 modulů, částí, aby účastníci měli dost času osvojit si znalosti tím nejlepším způsobem.

18-dni-treninku

Moduly jsou organizovány do 18 dnů dohromady s certifikací

130-hodin

Během 130 hodin tréninku a nejrůznějších cvičení si osvojíte takové dovednosti, které vám umožní provést trvalou změnu ve vašem osobním a profesním plánu, a dosáhnout tak požadovaného úspěchu.

Termíny modulů PRAHA

Modul I 15.9. – 16.9. 2017 
Modul II 13.10. – 15.10. 2017
 Modul III 24.11. – 26.11. 2017
Modul IV 12.1. – 14.1. 2018
Modul V 16.2. – 18.2. 2018
Modul VI 8.3. – 11.3. 2018

 

NLP Practitioner je pro vás, pokud jste

 

  • Manažer, prodejce nebo odborník, který chce zdokonalit své komunikační dovednosti
  • Tréner nebo kouč, který chce najít techniky a strategie běžné pro zrychlené učení a změnu neproduktivního chování v konstruktivní a produktivní, nebo,
  • Osoba, která chce být úspěšná a neustále zlepšovat profesní efektivitu.

Bez ohledu na to, zda je NLP pro Vás úplně nové, nebo jste o něm už slyšeli , tento trénink změní Váš pohled na život a pomůže Vám stát se lepší verzí sama sebe. Toto školení je cesta z které se vrátíte vybaveni základními dovednostmi a účinnými NLP technikami a dokážete je uplatnit jak v pracovním, tak osobním životě.

NLP Practitioner obsahuje 6 modulů

 

1

První modul tréninku Vám představí základní koncepty NLP a odpověd´ na otázku, co dělá z NLP umění  a vědu úspěchu. Naučíte se, jaké jsou pilíře, na kterých je založen úspěch NLP. Budete pracovat na rozvoji svých dovedností pro rychlé dosažení shody s různými typy lidí, nebo rozvíjet dovednosti pro identifikaci osobních či pracovních cílů. Naučíte se, jak zaměření k cíli, pozorovací schopnosti a flexibilita vedou k efektivnějšímu a snadnějšímu dosažení cílů. První modul tréninku Vám předství i model změny v úrovni abstrakce (“Chunking”). 

2

V tomto modulu se naučíte, jak se  jazykové  vzory mohou stát vaším spojencem a jak nejefektivněji inspirovat své okolí. Naučíte se jak úspěšně aplikovat jazykové  vzory Miltona a jak dosáhnout větší míru dohody s obchodními partnery, spolupracovníky a zákazniky. Vedle modelu Miltona se v tomto modulu naučíte i meta modelu, komunikačnímu modelu, který pochází z díla Virginie Satirové a Fritze Perlse. Dozvíte se, jak v každé dané situaci klást přesnou otázku a jak přemýšlet o vlastních přesvědčeních, které stojí v cestě k dosažení Vašich cílů. Komunikační model NLP a metamodel se stanou Vašimi spojenci a pomohou Vám pochopit hlubokou strukturu komunikace. Kromě metamodelu zahrnuje tento model i “reframing”. Naučíte se jako ho používát v obchodních situacích a v situacích, v kterých máte motivovat sebe a ostatní.

4

Změna je základem růstu a rozvoje, a proto je hlavní část našeho tréninku věnována změnám. V tomto modulu se naučíte základní NLP techniky, které můžete použít pokud pracujete na změně chování. Prostřednictvím zesílení vnitřního požadovaného výsledku budoucí události, budete pracovat na aktivaci vlastních zdrojů a vytvoříte tak požadovaný stav.  Kromě technik pro zahájení změny se v tomto modulu naučíte i základní metaprogramy. Budete zkoumat, jakým způsobem můžete přizpůsobit styl prezentace, řízení nebo prodeje v závislosti od toho, kdo stojí před Vámi a jak motivovat kolegy, jejichž ,,sklenice je napůl plná” a jak ty, kteří vidí sklenici ,,napůl prázdnou”.

5

Jednou z největších výzev při práci na změnách je udržování požadované změny v delším časovém období. Pátý modul je věnován práci se submodalitami a kotvami, částmi NLP, které jsou zásadní ve vytváření dlouhodobých změn. V tomto modulu se naučíte, jak v každe situaci vytvořit a udržet stav Vašich zdrojů na vysoké úrovní, jak zvýšit emocionální postoj k situacím, které jsou pro Vás pozitivní a jak ho naopak zmírnit, pokud jde o situace negativní

6

Pátý modul tréninku je věnován práci na projektech a dlouhodobých cílech.  V tomto modulu se naučíte, jak svůj vlastní nebo pracovní projekt rozdělit na prvky, které posílí Vaši motivaci a které zapojí i další lidi, jež jsou součástí Vašeho systému. Díky konceptu práce na časové ose a implementaci  neurologických úrovní, získají vaše projekty dodatečnou jiskru a zkušenost vytvořenou pomocí těchto modelů zvýší úroveň Vaší motivace.

7

Vaše cíle a projekty obvykle zahrnují i další lidi. Často je klíč našeho úspěchu spojený s úspěchem Vašich kolegů, zákazníků a přátel. Poslední modul našeho tréninku je věnován implementaci tvůrčích strategií při práci na projektech, práci s metaforami a vytváření osobní vize. Vedle těchto témat, shrneme  celkový program  ,,NLP Practitioner” a připravíme Vás na certifikaci.