Kde všude lze použít NLP

Velký počet zájemců se na naše NLP školení přihlašuje, protože chce zlepšit své obchodní dovednosti (prodejní dovednosti, vyjednávání, prezentační dovednosti atd.) Nicméně, během tréninku se naprostá většina klientů dozví, že NLP je nástrojem, který pomáhá lidem naučit se navázat lepší vztah s partnerem, jak překonat každodenní náročné situace, lépe pochopit své děti  i obecně, jak být lepší verze sebe sama.

Jako komunikační model, je NLP použitelný ve všech oblastech života. Pomáhá lidem v různých situacích rozpoznat vlastní cíl a stanovit strategii pro jeho realizaci.

Jako model osobního rozvoje Vám NLP pomáhá udržovat si neustálý rozvoj a pokrok. NLP Vám nepomůže být dokonalým, ale být o krok lepší, než ten, kým jste byli včera.

Obchodní použití

NLP zaznamenává vynikající výsledky v rozvoji dovedností veřejného projevu, řízení vztahů, zvládnutí konfliktů a komunikačních dovedností v nejširším slova smyslu (v prodeji, v jednáním…). NLP může podpořit rozvoj tvořivosti a může být velmi užitečný  při strategickém plánování, stanovení poslání a vizi. NLP pomůže zaměstnancům rychle i efektivně se přizpůsobit různým typům změn, kterým je dnešní obchodní svět každodenně vystaven.

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj představuje zlepšení ve všech oblastech života, které nepatří do pracovního a profesního života. Patří sem rodinné a přátelské vztahy, milostné vztahy,  osobní zájmy, životní rovnováha a podobně. NLP Vám pomůže zlepšit sebeúctu, sebevědomí a flexibilitu. Je velmi užitečný v navázání lepších partnerských a rodinných poměrů. Snad nejdůležitější oblast použití NLP je práce na stanovení a dosažení cílů a rozpoznání věcí, které jsou pro Vás v životě opravdu důležité.

Vzdělání

NLP přístup ve vzdělávání je nejen inovativní, ale překonal četné tradiční metodiky, pokud jde o školství a vzdělání. NLP se v této oblasti je vyřešit různé problémy při učení, zvýšit tvořivost, řešení konfliktů ve třídě atd.

Psychoterapie a zdraví

NLP se na začátku vyvíjel jako léčebná metoda, která vedla k významným praktickým změnám v terapeutických strategiích. Významné jsou NLP tréninky pro eliminaci strachu, post-traumatického stresu, vnitřního konfliktu, deprese a dalších poruch. NLP má velmi účinné strategie pro kontrolu napětí a zároveň pro udržení dobrého zdraví.

Sport

Použití NLP ve sportu není zanedbatelné. Díky NLP sportovci mají jasné a silné zaměření, jsou motivování k cíli, mají vizi a dobré soustředění a tak dosahují stavu, který je podmínkou pro špičkové sportovní výsledky.