Co znamená NLP

NLP je metodika, která se zabývá rozpoznáváním, popisováním a sdílením úspěšných strategií jedné osoby osobě druhé, nebo z jedné oblasti života do oblasti jiné.
[ezcol_1third]Pedja-3
[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

NLP je známé díky svým technikám a právě ty jsou matoucí. Techniky jsou sice velmi užitečné, ale nejsou nejdůležitější. Neexistuje žádná univerzální NLP technika nebo jakákoliv technika, která by se dala použít v každé životní situaci. Takže pokud neexistuje takováto technika, dá se vůbec NLP využít v běžném životě?

Řešení samozřejmě nebudeme hledat v technikách, ale již v procesu samotného modelování. Měli bychom se podívat kolem sebe a najít někoho, kdo úspěšně zvládá situace. Strategie, které úspěšná osoba používá, můžeme aplikovat i ve svých situacích. Tímto způsobem vytváříme své vlastní řešení pro situaci, ve které se nacházíme.

[/ezcol_2third_end]

NLP je metoda, která se zabývá identifikací a modelováním úspěšných strategií. NLP techniky, které jsou dnes známé, byly vytvořeny jako výsledek modelování dovedností a strategií úspěšných psychoterapeutů. Sami o sobě však nepředstavují NLP, ale vyplývají z použití NLP.

Pokud se zaměříme pouze na NLP techniky, můžeme se velmi snadno stát NLP roboty. Naproti tomu, pokud pozornost a energii zaměříme k rozvoji modelování dovedností, pak se velmi rychle staneme tvůrci vlastních technik.

Peđa Jovanović
NLP Master trenér

separator-bottom

NLP je komunikační model, který se zabývá:

● Zkoumáním vztahu mezi komunikací, způsobem přemýšlení a chování
● Různými technikami pro zlepšení komunkace, změnu chování a dosažení cílů

NLP je zkrátka pro Neuro-lingvistické programování a název přímo popisuje to, čím se tento program zabývá- jak změna komunikace (lingvistické) může ovlivnit myšlení (neuro), což má za následek změnu chování (programování).

Neuro-lingvistické programování

Neuro se vztahuje ke způsobu přemýšlení, tj.k různým (vědomým a nevědomým) způsobům zpracování informací pocházejících z vnějšího světa. Vaše vnímání světa je jenom Vaše subjektivní zkušenost. NLP se zabývá těmito subjektivními zkušenostmi. Miliony lidí = miliony různých zážitků. Jestli je den pěkný nebo špatný záleží na tom, jak se cítíme, respektivé jaký je Váš subjektivní zážitek. Kromě toho se NLP zabývá i vytvořením užitečných subjektivních zážitků v dané situaci.

Lingvistické se vztahuje ke slovům. Lidé jejich zkušenosti (subjektivní zážitky) popisují postřednictvím slov. Kromě popisu zkušenosti, slova jsou prostředkem vnímání. Když řekneme, že je tričko modré, můžeme si docela dobře představit barvu trička. NLP vysvětluje jaký dopad mají slova na Váš způsob přemýšlení, na změnu nálady a chování.

Programování se vztahuje k Vaším zvykům. Každý má zvyky a občas jsou ty zvyky užitečné a žádoucí a občas zcela nežádoucí. NLP používá jednoduché, ale velmi efektivní metody změny způsobu chování, které jsou v souladu s našimi hodnotami a cíli, a vedou k požadováným změnám chování.

nlp-dava-moznost-vyberu