Pět kroků ke komunikačním schopnostem

Komunikační dovednosti z jiného pohledu

Když jsem si díky NLP uvědomila, že existují tři pozice vnímání, opravdu se na všechno dívám ze tří úhlů. Už to dává nový smysl, svobodu a zvyšuje kreativitu.

Skutečnost má 4 dimenze.

Dívám se na lidi kolem sebe zatímco sedím v lehátku a pozoruji moře, hudba je slyšet v pozadí, silný ženský vokál se šíří teplým vzduchem. Přede mnou modré moře. Právě slyším, že někdo skočil do vody. Chodidla v teplém písku, sluneční paprsky ohřívají z pravé strany, protože je už pozdě odpoledne. Krása, život je skvělý.

Vzhledem k tomu, že jsem tady už 5 dní, zatímco jsem se zaměstnanci z plážového baru komunikovala tak, že se teď cítím jako ve své zahradě.

Možná se komunikační dovednosti máme naučit a možná jsou už v nás a jen je máme použít. Uvidíme.

Komunikační dovednosti – stará, nebo nová dovednost?

Komunikace má mnoho definicí a podob a jediná věc, se kterou všichni souhlasí je: abychom mluvili o komunikaci, je třeba mít odesílatele, zprávu a příjemce zprávy. To jsou prvky komunikačního modelu.

Dovednost je něco, o děláme  úspěšně bez námahy a moc přemýšlení. Něco, co se po častém používání otočí z vědomého do nevědomého a my to pak aplikujeme, nebo děláme, aniž bychom o tom nějak moc přemýšleli. Umíte zavázat tkaničky?

Protože jsme lidské bytosti, umíme mluvit a když často komunikujeme, opakujeme tuto akci. A proto je normálně říct, že jsme přijali komunikační dovednosti.

A jak to, že stále máme tolik nedorozumění, hádek a nepříjemných momentů a ještě víc kurzů, tréninků, přednášek a školení o komunikačních dovednostech?

Moje cesta ke komunikační dovednosti – není pro každého

V mém indexu stojí známka 1 z Neverbální komunikace, to bylo tématem mé diplomové práce a psala jsem ho 9 měsíců ve knihovně, kde jsem přečetla všechno možné napsané na to téma. Moc důležitých informací jsem se tehdy dozvěděla.

V průběhu času jsem prošla různými školeními a semináři vztahující se ke komunikačním dovednostem. A právě minulý rok, po dvaceti letech aktivního získávání znalosti o komunikačních dovednostech, po NLP Practitioner se mi opravdu všechno zdá jednoduše a logicky.

NLP mi pomohl v nejdůležitější věci: abych všechny znalosti začala používat. Umožnil mi užívat si v komunikaci a aplikovat všechny komunikační dovednosti správným způsobem.

Byly bych ráda, kdyby všichni sdíleli stejný názor o jednoduchosti, kterou nese komunikační dovednost a o tom, že komunikace vytváří příjemnou a veselou atmosféru.

Důležité je to, že se vy můžete naučit komunikační dovednost mnohem rychleji  a snadněji. Moje cesta byla mojí volbou.

5 v 1 a hotovo- připraveno, servírujte komunikační dovednosti

Abyste měli komunikační dovednosti a byli úspěšnější v komunikaci, potřebujete pouze znalost několika důležitých prvků a dobrou vůli.

Zkušenost získáte, stejně jako komunikační dovednosti, snadno a rychle. Všechno co teď napíši je stejně důležité a může ovlivnit výsledek komunikace.

Za prvé a nejdůležitější je abyste věděli přesně, co chcete sdílet jako informaci osobě, která je naproti vám, emailem, nebo jakýmkoli jiným způsobem komunikace.

Za druhé, když zjistíte to, co chcete přenést, před sdílením zprávy uvažte o tom, s kým komunikujete. Vžijte se na chvíli do kůže člověku.

Za třetí, přizpůsobte slovní zásobu osobě, se kterou komunikujete. Použijte slova a výrazy, kterým ta osoba rozumí. Důležité je, aby vám rozuměla a aby se cítila příjemně.

Když je slovní zásoba velmi odborná, odlišná, vyvoláváte pocit frustrace u těch, se kterými mluvíte a věřím, že to nemáte v úmyslu?

Za čtvrté, abyste používali správnou slovní zásobu, trochu se věnujte naslouchání, dovolte si slyšet, jak osoba přemýšlí, mluví…

Pečlivé myšlení je klíčem k mnoha řešením a poskytuje vám dobrý přehled o všem, co je před vámi.

Za páté, když řeknete obsah zprávy, pozorujte reakci partnerů. Pokud je reakce v souladu s vaším očekáváním a jestli je obsah zprávy přijat a pochopen tak, jak jste chtěli, všechno je v pořádku.

V případě, že partner reaguje na zprávu násilně, divně nebo nějak podobně, zastavte se, položte otázku, abyste zkontrolovali, co je přesně to, co rozrušilo partnera a vysvětlete znovu obsah vaší zprávy.

Důležité je zachovat klid a poskytnout čas, aby obsah byl pochopen tak, jak jste to chtěli.

Místo závěru

Pravděpodobně víte, ale není na škodu ještě jednou zopakovat: na vaší zprávě se podílí s 55% vaše neverbální komunikace, s 38% váš hlas a se 7% skutečný obsah zprávy.

Pozorujte své tělo, chování, výraz obličeje,změkčete tón hlasu a pozorujte změny. Uvolněte se a zapojte trošku více sebe do komunikace, akceptujte těchto 5 kroků a uvidíte rozdíl v kvalitě komunikace.

Komunikační dovednosti se stanou vaší rutinou a příjemná atmosféra bude všude kolem vás.

Chcete, aby vám vždy bylo příjemně?

Pokud se vám text, který jste přečetli líbil a myslíte, že by pomohl někomu, kdo je pro vás důležitý, sdělte ho dále vašim přátelům.

                                                                                                                                        Snežana Knežević  

                                                                                                                                         NLP Practitioner