Co s tím, když motivace začne klesat?

Každý z nás má cíle, kterých chce dosáhnout. Nicméně často se stává, že jich dosáhnout nemůžeme. Důvody mohou být rozmanité: neměli jsme naše cíle dobře definované, nebyli jsme si vědomi našich zdrojů, které k dosažení těchto cílů potřebujeme, nevíme, co máme dělat, a někdy také – v neposlední řadě – naše motivace není na dostatečně vysoké úrovni.

Motivace je obvykle na uspokojivé úrovni při stanovování našich cílů a krátce poté. Nicméně, aby naše motivace byla trvale na vysoké úrovni, je nutné mít v hlavě širší obraz našeho cíle, požadované zdroje a akční kroky k jeho dosažení.

Jak si stanovit cíl, aby naše motivace pro jeho dosažení byla co největší?
Cíl, který si stanovíme, by měl být přesně a velmi uvážlivě definován:

Měřitelný – jak víme, že našeho cíle bylo dosaženo?
Mít ho pod kontrolou – na kom realizace tohoto cíle závisí? Jak moc ho máme či nemáme pod kontrolou?
Dosažitelný – máme všechny prostředky potřebné k dosažení cíle?
Realistický – je cíl za daných okolností realistický?
Časově omezený – jaká je lhůta pro dosažení cíle?

Vizualizuj si svůj cíl, aby tvá motivace zůstala na vysoké úrovni!

Přemýšlej o tom, jak se budeš přesně cítit v momentě, kdy svého cíle dosáhneš! Jak vypadá prostor kolem? Kdo je s tebou? Co ti úspěšné dosažení cíle přineslo? Proč je nezbytné cíle dosáhnout?
Tímto způsobem si budete schopni vytvořit pocit, jaký budete mít při dosažení cíle a tím získáte širší představu o tom, jak dosažení cíle ovlivní vás a vaše prostředí, a motivace pracovat na tomto cíli se zvětší.

Udělej si seznam činností, které je potřeba udělat.

Přesně si definuj, co je potřeba udělat pro dosažení tvého cíle. Zapiš si co nejvíce možností, které ti mohou pomoci při dosažení cíle, jelikož čím více možností, tím větší šance uspět. Přemýšlej, jak bys měl jednat a stanov si kontrolní body, podle kterých budeš sledovat, zda jde vše podle plánu. Čím více činností dokončíš a odškrtneš si na tvém seznamu, tím větší bude i tvoje motivace pokračovat dále.

Co dělat, když vaše motivace upadá?

Jsou situace a okamžiky, kdy se cíl jeví vzdálenější, než kdy předtím, a kdy nebudeš motivován na něm pracovat. Ve chvíli, kdy tvoje motivace není uspokojivá, připomeň si cíl, který sis na začátku stanovil, podívej se na seznam věcí, které už jsi úspěšně dokončil a mysli na sebe jako na člověka, který už svého cíle dosáhl (vizualizace cíle).
Tvoje motivace se zvětší a s větší pravděpodobností zůstane na vysoké úrovni až do konce. Pokud se to však nestane, připomeň si všechny ty věcí, o kterých jsme teď napsali.