Cíle jsou předpokladem úspěchu – stanovte je správně již teď!

Během školení NLP Practitioner jsme věnovali velkou pozornost nastavení cílů, protože právě správně nastavené cíle představují jeden ze tří pilířů NLP a základ úspěchu každého jednotlivce.

Na začátku byla práce s vymezením cílů extrémně náročná, ale díky řadě modulů a seznámení se s okolím, chováním, strategií, přesvědčením a vírou, je obraz o tom, kdo jsme a kam míříme, mnohem jasnější.

Proč jsou cíle tak důležité?

Představte si cíl jako “bod”, kterého je pro vás důležité dosáhnout a zůstat v něm po určitou dobu.

Abyste se někam dostali, je důležité vědět, kam přesně směřujete, vytvořit si každý detail tohoto ideálního stavu a vědět, jak udělat první krok.

Cesta k cíli každého jednotlivce je různá, i když destinace jsou stejné, a právě v tom je krása a jedinečnost Vašeho života.

Během cesty k cíli se setkáte s mnoha překážkami a všechny je dříve nebo později zvládnete. V momentě, kdy dosáhnete svých cílů, budete vědět, že jedna cesta je ukončena a cíl dosažen.

Cíle jsou součástí velkého cíle:

Důležité je, aby každý jedinečný cíl doplnil obraz Vašeho velkého cíle, Váš obraz ideálního života. Stejně důležité je to, že cíle jsou pod Vaší kontrolou a záleží pouze na Vás.

Pokud jste někdy přečetli alespoň jeden z obecných článků o tom, jak pracovat s cíli, jistě víte, že dobrý cíl musí být definován jako SMART.

S– specific (specifický)

M– measurable (měřitelný)

A– achievable (dosažitelný)

R– relevant (relevantní)

T– timely (časově definován)

Jako samostatná komponenta je důležité, aby byl cíl ekologický, což znamená, aby neměl negativní dopad na jednotlivce z vašeho okolí, a že nikdo není jeho dosahem ohrožen.

Je velmi důležité, aby byl zapsán ve Vašich myšlenkách, protože tímto způsobem vytváříte vnitřní zkušenost a Váš mozek registruje obrazy, zvuky a pocity, které se skládají do Vašeho podvědomí jako prožitá zkušenost. Je užitečně vědět, že mozek nerozlišuje skutečně prožitou zkušenost od zkušenosti prožité ve vizualizaci. Víra ve Vaše cíle Vás vede k jejich dosahu.

Abyste se vůbec rozhodli prožít, zapsat a definovat myšlenku svého cíle za účelem dosažení žádoucí skutečnosti, je nutné věřit.

Všechno začíná Vašimi přesvědčeními. Přesvědčení máte vybudované pouze sami v sobě a v této chvíli jste sami sobě určili, co je to, co můžete a co ne.

Proč jsou emoce tak důležité jako prvek každého cíle?

Všechny cíle je potřeba obohatit emocemi, protože pouze síla vnitřního ohně Vás naplní energií a nadšením a dává Vám sílu dosáhnout cíle.

Buďte upřímní sami k sobě a najděte důležité cíle, které Vás motivují pohybovat se kupředu.

Konzistence, vytrvalost, práce a akce, stejně jako správně definovaný a napsaný cíl je jistá strategie k úspěchu, úspěšnému životu a k Vaší úspěšné práci.

                                                                                                                                                   Snežana Knežević

                                                                                                                                                    NLP Practitioner