První workshop v Praze uspořádán organizací NLP Center

V úterý, 25.8.2015 v místnosti hotelu Absolutum Boutuque v Praze, konal se první workshop uspořádán organizací NLP Center Česká republika. Všichni zúčastnění měli příležitost seznámit se s obsahem a metodikou NLP, díky účasti v praktických a interaktivních cvičeních.

Podívejte se na fotky z workshopu!

separator-top