Měli bychom cvičit mozek

Když dnes něco potřebujeme najít, použijeme nejlehčí cestu: internet. Nemusíme již nic dohledávat v knížkách a přemýšlet, kde tu informaci vlastně získáme. Stačí ji jen napsat na internet. Obecně si tedy již nemusíme tolik věcí pamatovat, nyní nám stačí umět vyhledávat a analyzovat.Zajímavou otázkou je, zda toto jiné využití mozku bude mít důsledky na vývoj lidského druhu.

Dříve si lidé pamatovali okolo 30 telefonních čísel a adres svých blízkých, zatímco dnes jsme často rádi, že si vůbec pamatujeme to své.
V naší sémantické paměti je místa dost na to, abychom s ní musely šetřit. Tím, že všechny informace zadáme do mobilních telefonů, tím přestáváme trénovat naši paměť. Stejně to dnes funguje i na školách, kdy dokážeme napsat sáhodlouhou esej na téma, o kterém jsme včera nevěděli ještě vůbec nic. A to jen s pomocí dobrých zdrojů, kde fakta vyhledáme, utřídíme a poskládáme. Někdy tímto způsobem může vzniknout i falešná představa, že tématu rozumíme, ale my jsme přitom jen dobře zpracovali informace.

měli bychom cvičit mozekJak mozek funguje?

Mozek funguje opravdu jako sval. Například pokud něco sledujeme zrakem, začne být centrum zraku aktivní, začne sem proudit vice krve a toto místo se začne okysličovat, čímž je v dobré kondici. Je to ted podobné jako se svalem, pokud ho posilujete je v dobrém stavu, přestanete a ochabne. Svaly namáháme, živíme a relaxujeme, stejný postuo si vyžaduje náš mozek.

Dnes trénování mozku známe spíše z práce se seniory či lidmi po úrazu hlavy. V budoucnu by měly vzniknout mozková fitka, kde budeme posilovat své mentální schopnosti. Možná znáte úniková a zážitkové hry, zde jde v podstatě o podobný princip.


Co to je neuro-lingvistikcé programování?

Většina z vás pravděpodobně o tzv. neurolingvistickém programování (zkráceně NLP) nikdy neslyšela. Přitom to není zase taková novinka. Vzniklo v 70. letech dvacátého století, když se spojili dva lidé odlišného zaměření – programátor Bandler s lingvistou Grinderem a sledovali slavné psychoterapeuty. 

Richard Bandler a John Grinder se při sumarizaci svých výzkumů modelů chování, myšlení a komunikace rozhodli použít poněkud složitý název- Neuro-lingvistické programování :

  • neuro- označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme právě smysly;
  • lingvistické označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka;
  • programování znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě jazykového zhodnocení vnímané situace

Více informací o Neuro-Lingvistickém Programování ZDE


Trénink Neuro-lingvistického programování

[ezcol_1half]

nova-kampanja-nlp-za-9

[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]

Základy stanovení cílů. Základy vytrvalosti a motivace. Základy úspěšné komunikace a ovlivňování. Základy překonování překážek, stresu a konfliktních situací. Základy dosažení úspěchu. Základy neuro-lingvistického porgramování.

Metoda, která vám změní život! Přijdte se přesvědčit 14.10.2016. Více o tréninku ZDE

[/ezcol_1half_end]