Koho chcete vidět v zrcadle?

V co jste věřili, když jste byli malí? Kým jste se chtěli stát? Kým se stáváme?

Kolikrát jste slyšeli nebo řekli něco z následujících vět: ,,Proč se mě peníze nedrží? ,,V centru je těžké najít parkovací místo“, „To není pro mě“, ,,Nejsem dost dobrý/ pěkná/ bohatý…. “Přitahuju jen blázny“

Tyto a podobné zprávy, které posíláme sami sobě mají vliv na způsob, kterým fungujeme. Je známo, že náš mozek vytváří naši skutečnost. To v co věříme je pravda, a skutečností je to, co žijeme.

,,Pokud sejete kaktus, nečekejte hrozny“, říká arabské přísloví. Jinými slovy pokud věříme, že nejsme dost pěkný/ chytrý/ bohatý… tak se i budeme chovat, a později i tak žít. Tyto věty jsou ve skutečnosti naše názory v životě. Vedení tímto přesvědčením, vybíráme situace a chování, které je potvrdí a zároveň se vyhýbáme těm situacím, ve kterých by ta přesvědčení mohla být zpochybněna. Například, pokaždé, když si zopakujeme některou z výše uvedených vět  a pokračujeme ji s ,,protože“ nalezneme ospravedlnění pro své činy a své přesvědčení.

Je to legrační, jak vlastně mluvíme o tom, v co věříme, že je pravda.
Přesvědčení mají moc proroctví. Lidi se často uzavřou, s tím že něco dobře zhodnotili a předpovídají si věci, které se potom opravdu uskutečnily. Jsou lidé, kteří jsou si vědomi vlastních omezení a přesvědčení, ale jsou také i ti, kteří si to neuvědomí a žijí s tímto přesvědčením celý život a opakují si znovu a znovu  otázku proč nedosahuji svých cílů? “Proč pokaždé když někoho potkám, mi na konci  ublíží? ,“Pro mě jsou vždy pěkné holky ty, které nejsou na mé intelektuální úrovni.“

Pokud se ve vašem životě stále opakuje stejný problém a žádný způsob řešení, nebo prostě děláte chybu na stejném místě, zamyslete se nad tím, co je základ toho problému a jestli je skutečnost taková, jak ji vidíte. Je pravděpodobné, že se za ní nachází nějaké přesvědčení, které takové situace vytváří.

Proč je to tak?
Dítě neví, že nemůže letět dokud mu jeho rodiče neukážou, že nemá křídla!
Pokud se trochu zamyslíte nad svým přesvědčením, pravděpodobně pochopíte, že za to mohou zprávy, které jste obdrželi, jako malý.
Když byl Petr dítě, chtěl se stát fotbalistou. Jeho otec často se sousedy mluvil o tom, že fotbalisti nejsou dost chytří. Jeho matka mu často říkala, že je nemotorný. Několikrát se stalo, že si ho kamarádi nevybrali do skupiny, a Petr ,,pochopil“ ,  že nebude dobrý fotbalista protože je nemotorný, neumí hrát, a pokud se stane fotbalistou otec si bude myslet, že není dost chytrý a nebude ho mít rád.

Toto je jenom jedno z možných omezených přesvědčení, které máme. Bez ohledu na způsob vytvoření (pod vlivem rodičů, prostředí nebo nás samých)  nám to brání být lepší verzi sebe sama.  V závislosti na naše staré přesvědčení,  my jenom sabotujeme sebe.

Jak se jich zbavit?
To, co bychom se mohli naučit jak pochopit sami sebe,  můžeme si vybrat to v co budeme věřit: náboženství, manželství, rodina, děti, přátelství, úspěch v práci. Pro štěstí každého jednotlivce je velmi důležité rozpoznat své negativní  přesvědčení o sobě a světu a nahradit je s pozitivními přesvědčeními.
Protože pokaždé když řeknete sobě, že nemůžete, nevíte, nebo prostě, že něco není pro vás, rozvažujte jestli je to v co věříte opravdu pravda. Soustřeďte se na ty důkazy, které ukazují opačně od vašich negativních přesvědčení a postavte ty, která jsou funkční  Pozitivní přesvědčení jsou konstruktivní, vedou vás k osobnímu uspokojení a dosažení cílů. Nepůjde to snadno, ale poznáte novou verzi sebe, jedno lepší já.

A na konec se zeptejte: V co byste věřili, že nemáte narušené přesvědčení? Kým se chcete stát?

Koho chcete vidět v zrcadle?