Jak sdělit zprávu – jak dobře znáte své publikum?

Když si vzpomenete na věci, které se vám staly v minulosti, nebo přemýšlíte o těch, které na vás čekájí v budoucnu a týkají se prezentování nápadů, výsledků, atd. do jaké míry to ve vás vyvolává nepříjemný pocit nebo mírné nepohodlí a do jaké míry se radujete nad těmito výzvami?

Bez ohledu na to, jestli vás tato představa rozradostní nebo ve vás probouzí nepohodlí, právě tyto situace jsou prostorem pro váš pokrok. Pokud mluvíme o faktorech jako je tréma a nervozita před prezentací, psaní dobrých prezentací a podobně, v první řadě musíme vždy vzít v úvahu cíl prezentace, a tím je sdělit zprávu.

Kolikrát se vám stalo, že vás lidi během setkání nebo prezentace neposlouchají? Co by toho mohlo být možnou příčinou? I když můžete ručit za to, že téma vaší prezentace je zajímavé a vaše prezentace skvěle napsaná, vždy se najde jedna osoba, pro kterou je důležitější odpovědět na zprávu na telefonu, než slyšet, co budete říkat.

Chcete úspěšně sdělit zprávu, získat pozornost, zapůsobit na svého šéfa nebo spolupracovníky a nevíte jak na to? Níže upozorňujeme na tři věci, na které byste měli dávat pozor, aby se vaše prezentace nebo setkání pohybovalo v požadovaném směru.

Reprezentativní systémy

[ezcol_1third]Reprezentativni sistemi[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Už jsme se seznámili s faktem, že reprezentativní systémy představují velkou část NLP, a proto si zaslouží, abychom jim v tomto článku věnovali zvláštní pozornost. To znamená, že je čas na trochu teorie.

Reprezentativní systémy představují vztah mysli a reality. Tři reprezentativní systémy, kterým se NLP věnuje, jsou vizuální, sluchový a kinestetický. Všechny tři reprezentativní systémy používáme po celou dobu, ale ne stejně, často dáváme přednost pouze jednomu. Například pro někoho je mnohem důležitější, jak věci voní než, jak vypadají.[/ezcol_2third_end]

Vizuální reprezentativní systém

To znamená, že se osobě, u které je přítomen převážně vizuální reprezentativní systém, nebude líbit, pokud vaše prezentace nebude nepokrývat vizuální aspekty. To neznamená jen fotografie nebo videoklipy, ale i aktivování jejího dominantního reprezentativního systému větami jako:

  • “V prezentaci budete mít možnost PODÍVAT SE na krátký videoklip na dané téma.”
  • “Můžete VIDĚT, jak zisk v tomto období roste.”
  • “Jak toto VYPADÁ?”

Auditivní reprezentativní systém

Máme dobrou prezentaci s krásnými fotografiemi, pojďme ji přiblížit osobě, u které je dominantní auditivní reprezentativní systém. Její pozornost vzbudí věty jako:

  • “Dnes budete mít možnost SLYŠET více o prodeji.”
  • “ZNÍ to jako dobrý nápad?”

Kinestetický reprezentativní systém

Protože dominantně kinestetičtí lidé rozhodují na základě svých pocitů, to, co se zobrazí na vaší prezentaci by mělo probudit emoce a příjemné pocity. Pro kinestetiky jsou příjemné takové prezentace, které obsahují ukázky a přímý kontakt s produktem. Například, pokud chcete představit novou řadu tužek, oslovíte je větami jako:

  • “Vyzkoušejte, jak naše tužka SNADNO I PŘÍJEMNĚ padne do ruky.”
  • “Chcete, abychom si udělali krátkou přestávku a vy se tak mohli dostat na ČERSTVÝ VZDUCH?”..

Co toto všechno znamená a jak to používat ve svých prezentacích?

NAVAZOVANÍ VZTAHU

[ezcol_1third]Uspostavljanje veze[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Máte poprvé prezentaci před skupinou lidí, u nichž neznáte jejich vlastnosti, komunikaci a reprezentativní systémy. Nejdůležitější je přizpůsobit ji vlastnostem všech tří reprezentativních systémů a věnovat pozornost reakcím lidí, s kterými mluvíte.

Způsob, který dělá právě toto, a je často používán v NLP, je kalibrace.. Znamená dovednost sledování a pozorování změn v chování našich partnerů. V tomto procesu je třeba dávat pozor na řeč těla, stejně jako na mimiku a výrazy obličeje.[/ezcol_2third_end]

Parafrázování

[ezcol_1third]Parafraziranje[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Vašich prezentací se zúčastní lidé z různých oblastí – ředitelé a manažeři prodeje, marketingoví manažeři, inženýři, designéři atd. Zřídka se stane, že je tato skupina homogenní z hlediska povolání, a i pokud je, bude se určitě lišit v závislosti na výše uvedených reprezentativních systémech.

Naším úkolem je dostat se ze svých zajetých kolejí a pochopit, že komunikujeme s lidmi, kteří se v mnoha věcech od nás liší, a že naše zpráva jim musí být přizpůsobená. Přizpůsobením zprávy získáte jejich pozornost a po delší době i důvěru. Důvěra je nejdůležitějším faktorem každé komunikace, při které vybudujete prostor pro volnější chování a interakci s publikem.[/ezcol_2third_end]

Jen pomyšlení na prezentování či rozhovory se skupinou neznámých lidí může být pro začátečníky a dokonce i zkušené odborníky velmi stresující. Nicméně, dobré plánování a praxe mohou pomoci zmírnit obavy a umožňují vám prezentovat informace jasně a efektivně. Samozřejmě, že rozvíjet své dovednosti a stát se efektivním komunikátorem trvá nějaký čas a úsilí Čím více se budete snažit, tím se vaše komunikační dovednosti stanou spontánnější a instinktivnější.