5 tipů k efektivní komunikaci

Komunikovat se učíme již od narození, ale na kolik používáte svůj jazyk vědomě a máte ho pod kontrolou? Když zlepšíte své dovednosti v komunikaci s druhými nastane několik změn, které budou viditelné ihned: vyhnete se zbytečným konfliktům, snadněji se dorozumíte i s lidmi, se kterými to dříve nešlo, pokud zlepšíte své komunikační schopnosti uvidíte, že budete úšpěšnější tím pádem také sebevědomější a následně i klidnější. Zde jsou otázky, kterým se budeme postupně věnovat:

Cesta rovná se komunikace

Komunikace je cestou k dorozumění. Při komunikaci si vyměnujeme informace, emoce a úkoly. Budujeme tak naše budoucí vztahy, posilňujeme naše stávající vztahy. Komunikovat se sice učíme od narození, ale ne vždy ji umíme správně použít a nastavit k našemu prospěchu. Úspěšná komunikace něco buduje, buduje mosty mezi dvěma lidmi, kteří jsou spolu v kontaktu a kteří si věří. Nejdůležitější je obsah a forma. Předem bychom si měli rozmyslet, jak která kategorie na lidi působí. Měli bychom se snažit od komunikačních návyků, které jsme se naučili kulturou, v dětství a které nám do dnes nefungovaly, opustit. Uvědomit si je a zjistit, které to jsou. Jakmile si je uvědomíme, máme na půl vyhráno. Při dalším nutkání toto naše nastavení znovu použít a příště, až si na to vzpomeneme, tak to již nepoužijeme.

Srozumitelná komunikace

Úspěšná komunikace je založena na tom, že ji sami řídíte. Musíte si tedy předem vytyčit svůj cíl a dle toho správně zvolit prostředky, které při ní použijete. Základem je komunikovat s ostatními jejich vlastním jazykem. Zjistěte si o člověku, se kterým budete komunikovat, co možná nejvíce informací a poté se snáze přizpůsobíte jeho mluvě a gestikulaci. Lidé mají rádi stejné vzorce chování, jako mají oni sami. Pokud víte, že jdete na důležitou schůzku, vemte si na sebe to samé, co bude mít na sobě váš protějšek. Zkuste napodobit např. i jeho dýchání. Uvidíte, že se naladíte i těmito malými krůčky na stejnou vlnu.

Jak umíte přesvědčovat?

Jak někoho přesvědčíte za pár vteřin o svém produktu, o své myšlence či názoru? Je něco v čem víte, že byste se mohli zlepšit? Sepište si to a začněte na tom postupně pracovat. Napište si, jak toho dosáhnout po malých krůčcích, které se dají jednoduše dosáhnout. Vy budete mít radost z postupu a uvidíte, že i malé krůčky povedou později k velké změně. Pokud chcete něčeho v životě dosáhnout, musíte umět přesvědčovat a mít vliv. Bez vlivu vám to půjde velmi těžce. Všichni lidé, kteří něčeho dosáhli, měli myšlenku, kterou dokázali bravurně odprezentovat tak, že je dokonce následovaly davy. Přesvědčování a ovlivňování je řemeslo, kterému se naučit.

Jak nepřijít o klienta při první schůzce?

Nejdůležitější v komunikaci mezi dvěma lidmi je vybudování jakéhosi mostu, mostu důvěry. Pokud vám začnu věřit, snáze vám sdělím i své nejintimnější informace. Důležité je, abyste rozpoznali hodnoty vašich klientů, na čem jim záleží. Na ně můžete navázat konverzaci a zároveň se podle nich začít chovat. Važte si nejen svého času, ale i času vašeho partnera. Omezte zdvořilostní konverzace a běžte rovnou k věci. Když budete mluvit pravdu, které sami věříte, máte vyhráno. Pravda je z vás cítit a důvěra je snáze vybudovatelná. Klientovi naslouchejte pozorně, reagujte na to, co vám říká, projevujte zájem. Pokud klient uvidí, že vám na něm opravdu záleží máte vyhráno.

Harmonie slov a řeči těla

Co má v komunikaci největší vliv? Slova, ton hlasu, řeč těla? A co když naše slova nejsou v souladu s tím, jak je říkáme? Harmonie slov a řeči těla je pro komunikaci velmi důležitá. Pokud chcete v někom zanechat dobrý dojem, musíte být naprosto ztotožněni s tím, co říkáte. Jestliže tomu nevěříte nebo málo tématu rozumíte, nebude vám věřit či rozumět ani druhý člověk, kterému tuto informaci sdělujete. To jak se hýbete při mluvení o vás totiž napovídá mnoho. Pokud jste nervozní, máte ruce či nohy křížem, tak se něčemu bráníte. Snažte se vědomě pracovat s tím, jak chcete působit.