Obsah tréninku NLP Communication

Trénink “NLP komunikace” vám přináší základní koncepty z oblasti NLP a odpověď na otázku, co z NLP dělá umění a vědu o úspěchu. Dozvíte se, jaké jsou pilíře úspěchu, na kterých je založeno NLP, a zjistíte, jak moc a flexibilita vedou k rychlejšímu a snadnějšímu dosažení požadovaných výsledků. Budete pracovat na rozvoji dovedností, navázaní souladu s partnery a schopnosti jejich ovlivňování.

Obsah tréninku
Umění a věda o úspěchu:

NLP je metoda, která se zabývá rozpoznáním, popisem a sdělením úspěšných strategií jedné osoby osobě druhé a rovněž přenesením úspěšných strategií fungujících v jedné oblasti života do oblasti jiné. NLP může být popsáno jako otevřený softwarový balík, v rámci kterého se mohou vyřešit různé úkoly a který může být použit v různých oblastech života. I když existuje mnoho termínů, které jsou úzce spojené s NLP, termíny, které jsou pro nás nejdůležitější jsou: model, subjektivní, komunikace, osobní změna a vývoj.

V této souvislosti budeme na tréninku hovořit o:

– Pojmu NLP

– Krátké historii

– Autorech NLP

– Modelech NLP,

– Pilířích NLP

Flexibilita

Všichni mluví o tom, jak je flexibilita důležitá, jen málokdo však ví, jak se rozvíjí. Flexibilní člověk si řídí svůj život. Budete pracovat na své flexibilitě. Dozvíte se, jak zvýšit flexibilitu, a tím zvýšit svůj vliv na jiné lidi a zároveň výrazně snížit hladinu stresu v různých situacích. Dozvíte se, jak se dívat na věci z různých úhlů a ovlivnit tak vaše vztahy, pracovní výsledky atd.

V rámci této oblasti budeme mluvit o:

– Flexibilitě jako pilíři úspěchu

NLP principech

– Uplatnění NLP prostřednictvím cvičení a diskusí

Bystrost smyslů

Zvládnete specifické nástroje pro kvalitní komunikaci s ostatními živě nebo prostřednictvím e-mailu, dopisem atd. Dozvíte se, jak prezentovat své sdělení tak, abyste zanechali silný a pozitivní dojem. Jak přizpůsobit své sdělení každé osobě individuálně a jak to dělat snadno a jednoduše. Dozvíte se, na co je třeba si dávat pozor u osoby, se kterou mluvíte. Neverbální signály, jazykové vzory vám o dotyčném poskytnou  mnohem více informací. Naučíte se rozpoznat, jak osoba, se kterou mluvíte, myslí.

V rámci této oblasti budeme mluvit o:

– Reprezentativních systémech

– Smyslovém popisu vs. interpretaci

– Tomu, co nám říkají oči

– Kalibraci

– Prvcích neverbální komunikace a vyjednávání

– Prvcích neverbální komunikace ve stresu

Shoda

Shoda je základem každé komunikace. Shoda s ostatními na základě řeči těla a slov, která se používají. Naučíte se synchronizovat s každou osobou nebo skupinou, a tím se stanete někým, kdo je žádoucím kolegou, spolupracovníkem, přítelem. Naučíte se co nejvíce využít shodu s cílem zlepšit vztahy s lidmi ze svého okolí a s lidmi, se kterými poprvé přijdete do kontaktu.

V rámci této oblasti budeme mluvit o:

– Prvcích zjišťování shody

– Oddělovači

– Sledování a řízení

 

NLP komunikační model – Pedja Jovanovic